За регулациите, Coasian бариерата и Mickey Mouse пристапот во економијата

Малку вистинска наука, но не само теоретска, туку практично потврдена. Пропаднале СИТЕ системи како што постои регулација со која фактички

Read more
error: Content is protected !!