Во скопскиот регион се создава речиси половина од македонското БДП

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2016 година, најголемо учество во бруто-домашниот производ на Република Македонија има Скопскиот

Read more

Светска банка: Годинава јавниот долг во Македонија ќе достигне 50% од БДП, а растот на БДП ќе биде само 2,5%

Раст на македонската економија од 2,5% главно движен од приватната потрошувачка и од приватните инвестиции очекува Светска банка, со тоа

Read more

Пад на БДП од 1,8% во вториот квартал, Македонија пред рецесија!

Ова е втор последоватален квартал во кој македонската економија бележи лоши резултати, откако во првиот квартал статистиката покажа стагнација, односно

Read more
error: Content is protected !!