Блаже Аризанов: Давам 100.000 денари за компанијата што ќе ја предизвика Grouper

Сабајле налетав на т.н. отворено писмо од Групер. Стандард. Типично корпоративен жаргон, имперсонален израз. Или она што јас го нарекувам

Read more
error: Content is protected !!