Албанија: Странските инвеститори добивката ја префрлаат во нивните земји

Сопствениците на странските компании кои имаат свои бизниси во Албанија добивката не ја користат за понатамошно проширување на активноста, туку

Read more

1 милијарда евра имаат акумулирано пензиските друштва од вториот столб!

Околу 500 илјади членови имаат двете пензиски друштва во вториот столб од задолжително капитално финансираното пензиско осигурување. Вкупните средства кои

Read more

АмЧам, Македонија 2025 и МАСИТ се против воведување на прогресивно оданочување

Американската стопанска комора во Македонија – АмЧам Македонија, Македонија 2025 и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТсметаат

Read more
error: Content is protected !!